Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
BFA - Velfærd og Offentlig Administration
Trivsel og motivation i uddannelsesverdenen
Hvad skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen? Det næste halve år sætter vi fokus på, hvad der giver at godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Hvad skaber motivation og engagement? Hvad skaber demotivation og frustration? Og om svarene på disse spørgsmål hænger sammen med, hvor man er i arbejdslivet. Vi kommer også ind på lederes særlige opgaver og udfordringer. Og på, hvad man kan gøre ved det hele. Podcastserien fortæller fra en ny undersøgelse med 1.684 svar fra medarbejdere og ledere fra alle dele af uddannelsesverdenen. Undersøgelsen er...
Listen now
Recent Episodes
Ledere på uddannelsesinstitutioner kan stå i nogle særlige dilemmaer. De kan selv opleve frustrationer ved organisatoriske forhold, der griber ind i deres ledelsesmæssige råderum. Og de skal kunne lede medarbejdere, der ’kigger den anden vej’: med øjnene fast indstillet på de elever, studerende...
Published 12/06/21
Denne episode handler om, hvordan undervisere håndterer det, når de oplever at må gå på kompromis med det, de vurderer er det fagligt rigtige at gøre. Episoden stiller skarpt på underviserarbejdets særlige karakter som relationsarbejde, og den fortæller om de mestringsstrategier, de ansatte i...
Published 11/23/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »