Có "PHÚC" Ắt Có "PHẦN" - Người Có "PHÚC" Ắt Phú Quý Tự Tìm
Listen now
Description
Có "PHÚC" Ắt Có "PHẦN" - Người Có "PHÚC" Ắt Phú Quý Tự Tìm Người có phúc báo lớn giống như biển cả vậy, biển sẽ không vì một con sông dơ bẩn mà bị bẩn theo, trái lại có thể chuyển nó thành trong sạch, lại khiến cho chính mình lớn mạnh hơn. - Cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập Đoàn CEO Việt Nam Holding chia sẻ nhé!