"TÂM NÓNG GIẬN" - Là Liều Thuốc Độc Giết Chết Bản Thân Mình
Listen now
Description
Người xưa thường nói: "nóng giận là mất khôn, nóng giận là liều thuốc độc,..." vậy làm sao để hết nóng giận Trong đạo phật có 5 tâm cần bỏ đó là tham, sân, si, mạn, nghi thì nóng giận nằm ở tâm sân, nhưng nguyên nhân dẫn đến sân là do tham lam, ích kỷ Bản chất của sân có 3 nguyên nhân: 1. Mất ÁI 2. Mất LỢI 3. Mất DANH Để bỏ được sân, tham bạn phải nhìn thấy là nếu bạn được nhiều hơn nữa thì nó có ý nghĩa với cuộc đời bạn không. Khi mà bạn nhận ra nếu thắng cuộc tranh cãi mà không có thêm ý nghĩa gì với cuộc đời bạn thì bạn đã tìm ra chỗ cần sửa rồi đấy. - Ứng dụng đạo phật vào cuộc sống cùng Thầy Ngô Minh Tuấn nhé cả nhà!