HÃY SỐNG TỈNH THỨC - Để Thấy Ra Bản Chất Thật Của Đời Sống
Listen now
Description
HÃY SỐNG TỈNH THỨC - Để Thấy Ra Bản Chất Thật Của Đời Sống "Đời Không Sợ Chết - Mà Đời Chỉ Sợ Nhất Là Cái Chết Đột Tử" - Cái Chết vẫn chưa là cái sợ nhất. Bởi vì nếu biết chắc là một tháng biết mình chết thì mình vẫn còn làm một vài việc hữu ích nếu như mình muốn làm. Còn nếu mà chết đột tử thì có nghĩa là lời trăn trối còn không có. Cho nên làm lãnh đạo nếu biết doanh nghiệp chết thì cũng phải biết khi nào nó chết. Và nếu mà biết nó sống thì cũng phải biết là nó vươn lên được cỡ nào để tăng ga. Nếu như ta sống với chánh niệm và tỉnh giác trong cuộc sống hằng ngày, thì ta vẫn có sự an ổn và trong sáng ngay cả trong những giấc mơ. Và những giấc mơ đôi khi cũng tốt và cần thiết, nó giúp ta chuyển hoá những vấn đề nằm sâu trong vô thức của mình, nếu như ta biết Sống Tỉnh Thức. - Cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Ceo Việt Nam Holding chia sẻ nhé!