Sống Ở Đời Cần Có "CHỮ TÂM" Muốn Thành Công Phải Có "CHỮ ĐỨC"
Listen now
Description
Sống Ở Đời Cần Có "CHỮ TÂM" Muốn Thành Công Phải Có "CHỮ ĐỨC" Chữ Tâm mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Con người có tâm lương thiện, nhân ái, từ bi sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người trong xã hội. Ngược lại, con người sẽ gây toàn đau khổ trong cuộc sống. Vì vậy, con người cần điều chỉnh cho tâm của mình tốt đẹp, thanh lọc, giải thoát khỏi tham ái, dục vọng, ích kỷ, hận thù. Vậy nên, chữ TÂM là sự tập trung suy nghĩ vào hành động, hoặc trong lúc hành động. Cho nên TÂM nằm trong HÀNH (ĐỨC), chứ không phải trong tim hay não. Vì vậy, ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ. - Cả nhà cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn chia sẻ nhé!