Học Cách "CHO ĐI" - Rồi Đời Sẽ Trả Lại Cho Bạn Nhiều Hơn Thế
Listen now
Description
HỌC CÁCH CHO ĐI - Rồi Đời Sẽ Trả Lại Cho Bạn Nhiều Hơn Thế Cuộc sống là vậy, "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Các bạn hãy mở rộng tấm lòng mình ra, cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp để được nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong đời sống. Cho đi cũng là biểu hiện của cách sống đẹp, để làm nên sức mạnh duy trì cuộc sống. - Cả nhà lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn chia sẻ nhé