BẢN NGÃ - Cuộc Đời Thay Đổi Khi Ta Thay Đổi
Listen now
Description
Trong mỗi một con người đều có bản ngã. Đó chính là phần CON trong mỗi người. Bản ngã trong mỗi người thì luôn thích không làm mà có ăn, vui chơi không phải đi làm, thích gì ăn nấy, thích làm gì cũng được không bị phê phán bởi xã hội. Con người hay con vật cũng đều có những bản ngã đó. Tuy nhiên con người khác con vật ở chỗ có hệ tư duy và biết đâu là đúng đâu là sai. Vậy làm sao để con người có thể điều khiển bản ngã trong mình? - Cả nhà cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn chia sẻ nhé!