NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NGƯỜI BIẾT CHÁNH NIỆM - LIỆU CÓ ĐÚNG?
Listen now
Description
NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NGƯỜI BIẾT CHÁNH NIỆM - LIỆU CÓ ĐÚNG? Nói đến chánh niệm là nói đến sự thành công. Trong tình cảm nội tâm hay trạng huống bên ngoài chúng ta đều phải hoạch được chánh niệm để nắm bắt hạnh phúc và đạt được thành công. Khi mình khởi lên làm việc gì mà đều dựa trên nguyên tắc LỢI MÌNH - LỢI NGƯỜI - LỢI CHÚNG SINH thì đó gọi là CHÁNH NIỆM. Nếu suy nghĩ cách làm mà vì sân hận, vì si mê, vì tham lam, vì nghi ngờ, vì ngạo mạn thì không thể được gọi là CHÁNH NIỆM. Người nào mà thời gian chánh niệm ít thì người đó thành công ít! Người nào chánh niệm nhiều hơn thì người đó đang mang lại giá trị cho cộng đồng!
More Episodes
HIỂU QUY LUẬT CÂN BẰNG TRONG ĐẠO PHẤT ĐỂ CEO BIẾT PHÂN TÍCH NHÂN - DUYÊN QUẢ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ KINH DOANH ! Con người - Mặt trời - Trái Đất là 3 bản thể tạo ra giá trị cân bằng. Trong 1 vũ trụ thu nhỏ là con người mình có 3 điều cân bằng là THÂN - TÂM - TUỆ. Trong doanh nghiệp cũng vậy...
Published 04/20/21
SỨC MẠNH NIỀM TIN - Có Thể Kiến Tạo Hay Phá Hủy Cuộc Đời Bạn Cuộc sống luôn tồn tại những trái ngang, nghịch cảnh có thể cản bước của con người, khi ấy ánh sáng của niềm tin sẽ là nhân tố quan trọng định hướng cho đường đi nước bước để vượt qua cái tối tăm của nghịch cảnh, đi đến ánh sáng của...
Published 04/07/21
Trong mỗi một con người đều có bản ngã. Đó chính là phần CON trong mỗi người. Bản ngã trong mỗi người thì luôn thích không làm mà có ăn, vui chơi không phải đi làm, thích gì ăn nấy, thích làm gì cũng được không bị phê phán bởi xã hội. Con người hay con vật cũng đều có những bản ngã đó. Tuy nhiên...
Published 03/08/21