Episodes
Eylemsiler - 8. Sınıflar (Verbal - 8th Grades)
Published 01/11/12
Published 01/11/12
Sözcükte Anlam - Deyimler ve Anlamları - 6. sınıflar (Lexical Meaning, Idioms and Their Meanings - 6th Grades)
Published 01/11/12
Zamirler - 6. Sınıflar (Pronouns-6th Grades)
Published 01/11/12
Atasözleri ve Deyimler - 5. Sınıflar (Proverbs and Idioms - 5th Grades)
Published 01/11/12
Türemiş Sözcükler - 3. Sınıflar (Derived Words - 3rd Grades)
Published 01/11/12
"K" Sesi - 1. Sınıf (The Sound “K” - 1st Grades)
Published 01/10/12