Finder w systemie macOS
Listen now
Description
Mikołaj Hołysz opisuje możliwości systemowego menedżera plików i sposób jego obsługi z czytnikiem VoiceOver.
More Episodes
Arkadiusz Świętnicki prezentuje możliwości tego narzędzia, pozwalającego na wyszukiwanie różnych elementów oraz informacji w obrębie naszego komputera i nie tylko.
Published 12/02/21
Published 12/02/21
Kolejny TyfloPrzegląd to m. in. Informacje o nowym narzędziu do badania dostępności, wielofunkcyjnym, polskim edytorze MarkDown, mamy też coś dla muzyków i podcasterów a także wiele, wiele więcej, o czym z pewnością się przekonacie, jeśli tylko nas posłuchacie.
Published 11/28/21