ویکی پز
دوستان برا من پلی نمیشه چرا
mary abedi via Apple Podcasts · United States of America · 08/13/22
More reviews of wikipaz | ویکی‌پز
One of the best podcasts about food. Really enjoyed! Thanks Reza.
shhawwn via Apple Podcasts · Australia · 10/26/21
پادکستی با حال و هوای جالب خیلی شنیدنی
H.Townshend via Apple Podcasts · United States of America · 10/11/21
پادکست بسیار خوشمزه ای است؛ لکن هر چقدر لحن و بیان بانوی راوی، مثال یک غذای جا افتاده و اعلا است، برعکس، غلظت بالا و پایین شدن های کلام آقای آشپز، مثل خورشتی است که همه مواد اولیه آن مرغوب بوده، اما اندازه نمک از دست آشپز در رفته، و شور کار در آمده. ضمنا اگر کسی سواد ما را روشن کرده و تشابه...Read full review »
Hhoommaa via Apple Podcasts · Canada · 08/09/22
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »