เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา
Listen now
Description
ศีล สมาธิ ปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
More Episodes
ตายแล้วเกิด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Published 06/06/16
ทุกข์และมหาสติ-จิตแท้จิตดั่งเดิม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Published 06/06/16
ปฏิปทาครูบาอาจารย์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Published 06/06/16