EP.54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Listen now
Description
ตอนที่ 54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
More Episodes
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2521 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 03/20/24
โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 03/05/24
Published 03/05/24