EP.52 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Listen now
Description
ตอนที่ 52 ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
More Episodes
หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  (00.31.24) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ 27 มิถุนายน 2510 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 01/18/23
Published 01/18/23
[การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้] โอวาทธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 01/18/23