การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้ (โอวาทธรรม) SY001
Listen now
Description
[การประพฤติปฏิบัติต้องเอาความทุกข์เป็นพื้นฐานไว้] โอวาทธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
More Episodes
หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  (00.31.24) หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ 27 มิถุนายน 2510 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 01/18/23
Published 01/18/23
ตอนที่ 54 ตอนจบ ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Published 07/31/22