ให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนา ถ้าอยากเห็นของแปลกประหลาด EP.006
Listen now
Description
โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
More Episodes
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2521 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 03/20/24
Published 03/05/24
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Published 02/21/24