قدردانی
عالی هستید، سپاس… 🍃
Miilad.avd via Apple Podcasts · United States of America · 02/04/23
More reviews of پادکست کتاب کست - KetabCast
بسيار عالي ، واقعا لذت مي برم از گوش دادن به پادكست شما 🙏🏽
n1u$a via Apple Podcasts · United States of America · 03/08/21
اونجا که یه خانم راجع به هووی دیگری صحبت میکنه میگه اگه پای شوهرت نشسته بود (ن را با فتحه بخوانید) ولی متاسفانه راوی اشتباه میکنه و حرف نون نشسته را با کسره میخونه
Ferihunter via Apple Podcasts · United States of America · 06/11/22
عالي عالي 🥰 مخصوصا كتاب چهار اثر 👍🏻 و صداي مرحوم خسرو شكيبايي🥺🤍🌸🌹🌸
5attan via Apple Podcasts · United States of America · 08/14/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »