🌹
جناب سیدین عزیز انتخاب هوشمندانه شما در رابطه با موضوعی که انتخاب میکنید و روایت جذاب و وفاداری به اصل مطلب بی نظیره امیدوارم پر کار تر باشید و ما بیشتر کیف کنیم
Roozbeh22r via Apple Podcasts · United States of America · 01/23/21
More reviews of Parseh Podcast (پادکست پرسه)
چقدر جات خالی بود عباس..
Navid.R via Apple Podcasts · United States of America · 09/09/21
بسيار پادكست جالب و تامل برانگيزيه حس مي كنم تو پادكست به سرعت داريم پله هارو بالا ميرم و با پادكست رشد ميكنم از داستانهاي جذاب چنل بي تا تاريخ پاراگراف و انسان خردمند ناوكست و معرفي كتاب بي پلاس و ده ها پادكست مرتبط با علوم و فلسفه امروز رسيدم به پادكستي كه متفكر هاي معاصر رو با مسائل امروز...Read full review »
Ramin_petro via Apple Podcasts · United States of America · 11/07/20
ممنونم
Jvd37 via Apple Podcasts · United States of America · 11/07/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »