منتظرت بودم
چقدر جات خالی بود عباس..
Navid.R via Apple Podcasts · United States of America · 09/09/21
More reviews of Parseh Podcast (پادکست پرسه)
ممنون بابت وقتی که برای تولید این پادکست میذارید. انتخاب و پردازش موضوعات، عالی! نحوه بیان، کم نظیر! بار علمی و فرهنگی اپیزودها، بسیار بالا! خلاصه که یه پادکست همه چی تمامه “پادکست پرسه’ و من به تمامی دوستانم معرفیش کردم.
Mojganrn via Apple Podcasts · Germany · 06/03/22
فوق العاده بهترین کلمه که میشه در مورد پرسه گفت، و اینکه مفهوم پرسه هم کاملا میخوره به تاپیکش 👌🏻🌈
whocaresaboutus? via Apple Podcasts · United States of America · 12/24/22
دم شما گرم آقای سیدین.
آلاهه via Apple Podcasts · United States of America · 11/21/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »