Episodes
 در این قسمت از ماجراهای سرخ پوست می شنوید ، فیلمی که محصول جریان جوان فیلمسازی ایران است 
Published 04/19/20
Published 04/19/20
در این قسمت از ماجراهای تولید فیلمی می شنوید که با موسیقی از موسیقی می گوید 
Published 04/05/20
در این اپیزود داستان تولید رویایی رو می شنوید که به شکلی جنون آمیز به پرده سینما  رسید
Published 03/22/20
در این قسمت از ماجراهای فیلمی می شنوید که علاوه بر هنرمندان ، سیاستمداران را نیز به چالش کشید 
Published 03/15/20
در این قسمت از داستان کلماتی میشنوید که حتی شعله های آتش هم نتوانست آنها را از میان ببرد 
Published 03/09/20
1 سرم اطلاعات https://castbox.fm/va/2238016 2 رادیو بهره وری https://castbox.fm/va/2160182 3 راوی https://castbox.fm/va/2411980 4 پرتو آگاهی https://castbox.fm/va/2582241 5 رواق https://castbox.fm/va/2088564 6 رادیو مرز https://castbox.fm/va/1475573 7 مثنوی خوانی https://castbox.fm/va/2536266 8 فردوسی خوانی https://castbox.fm/va/1452627 9 چیروک https://castbox.fm/va/1458350 10 آی قصه https://castbox.fm/va/2216999 11 احسانو https://castbox.fm/va/1423226 12 هشت...
Published 03/08/20
در این قسمت از ترس می شنوید و آدم هایی که موفقیتشان در ترساندن مخاطب بود 
Published 02/24/20
در این قسمت از دنیای شیرین یه حبه قند می شنوید . خاطراتی که در تار و پود یک فیلم پیچید
Published 02/10/20
داستان تولید فیلم اجاره نشین ها را می شنوید ، فیلمی که بلای جان داریوش مهرجوئی شد 
Published 01/27/20
اگر پنجاه سال دیگه از شما بپرسن آژانس شیشه ای رو دیدن یا نه ، چی میگین ؟
Published 01/15/20
در این قسمت از رادیو سانسور همراه با محمدرضا هنرمند از ماجراهای تولید و اتفاقات پس از اکران فیلم دزد عروسکها می شنویم
Published 12/30/19
در اپیزود دوم از فصل اول از رادیو سانسور ،  ماجراهای پشت پرده تولید فیلم درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی را خواهید شنید
Published 12/23/19
 در این قسمت ماجراهای تولید و حواشی پس از اکران فیلم قیصر را خواهید شنید   
Published 12/12/19
در این اپیزود از دغدغه های من برای تولید رادیو سانسور را خواهید شنید 
Published 12/12/19