[Goc tho] #13: Như là giấc mơ - Nguyễn Phong Việt.
Listen now
Description
Trích tập thơ: Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt.