Episodes
 POSLEDNJA VREMENA  - ZAŠTO STRAŠLJIVI NEĆE BITI SPAŠENI PRILIKOM DRUGOG HRISTOVOG DOLASKA BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
 POSLEDNJA VREMENA  - DRUGI HRISTOV DOLAZAK SPREČAVA ZLOUPOTREBU ZNANJA KOJE VODI SAMOUNIŠTENJU BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
 POSLEDNJA VREMENA - HRISTOV 2. DOLAZAK - PROROŠTVO O EXPLOZIJI ZNANJA - BLAGOSLOV I PROKLETSTVO BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
POSLEDNJA VREMENA - DRUGI HRISTOV DOLAZAK - CRVENA JUNICA - TREĆI HRAM - KRAJ SVETA - DA ILI NE BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
BIBLIJA UČI - Isus moj Spasitelj POSLEDNJA VREMENA - DRUGI HRISTOV DOLAZAK - PORAST BEZAKONJA - LJUBAV HLADI - EPIDEMIJA RAZVODA BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
HRIŠĆANSKA ETIKA - OD UŽITKA STRASTI DO PATNJE PRELJUBA BLUD ABORTUS - RAZORNE POSLEDICE GREHA Posetite BLOG: https://biblija-uci.com/
Published 12/10/20
U BIBLIJI SE KORISTE PRILOZI "KOD VRATA", "BRZO" "EVO ĆU DOĆI SKORO"! KAKO RAZUMETI OVE PRILOGE U BIBLIJI KADA ZNAMO DA JE PROŠLO VEĆ VIŠE OD DVE HILJADE GODINA, A ISUS SE JOŠ NIJE VRATIO U SLAVI PO SVOM OBEĆANJU?  PRISTUP TUMAČENJU I RAZUMEVANJU BIBLIJSKIH TEKSTOVA SA STANOVNIŠTVA KULTURE IMAJU VELIKI ZNAČAJ I DOPRINOS!  U OVOJ EMISIJI JE UPRAVO PRIMENJEN TAJ PRISTUP!
Published 12/07/20
BLOG https://biblija-uci.com/ 2. PETROVA 3: I ovo znajte najpre da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim željama, 4. I govoriti: Gde je obećanje dolaska njegovog? Jer otkako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja. 5. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božijom reči. 6. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe. 7. A sadašnja nebesa i zemlja tom istom reči zadržana su te se čuvaju za dan strašnog suda i pogibli...
Published 12/07/20
Živimo u šestom pečatu, na samom kraju istorije sveta! Neki znaci u šestom pečatu su već prošlost a ovo je pred nama Otkrivenje 6, 12-17: "I videh kada otvori šesti pečat... I nebo se izmiče kao svitak kada se savije, i svaka gora i ostrvo sa svojih mesta pokrenuše se"... su dogadjaji koji nam predstoje!!! Da li si spreman? Ostale emisije na mom kanalu BIBLIJA UČI, prijavite se i pratite...
Published 12/06/20
Bilija uči https://biblija-uci.com/ Poslednja vremena - drugi hristov dolazak - najveća sotonska prevara na kraju šestog pečata
Published 12/06/20