Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Demokratiresan
en podcast från SKR
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.
Listen now
Ratings & Reviews
4.9 stars from 8 ratings
Recent Episodes
Published 10/22/20
I veckans avsnitt pratar vi om de utmaningar som finns för att upprätthålla ett öppet och transparant demokratiskt samtal där alla kan delta. Hur kan vi tillsammans agera som motkraft så att ingen tystnar? Vi pratar med Carl Heat som varit ordförande den nationella kommittén om medie- och...
Published 10/06/20
I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt...
Published 09/22/20
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »