٣٠- اولين مبارزه ى رستم و سهراب
Listen now
Description
دوستان عزيز اين قسمت شروع نبرد رستم و سهراب هست. اگر احساس ميكنيد كه روايت اين داستان مناسب سن فرزندتون نيست، براشون پخش نكنيد.
More Episodes
رستم و سهراب جنگ آخر را شروع مى كنند.
Published 08/21/22
شب قبل از جنگ، رستم به صورت پنهانى وارد سپاه تورانيان مى شود تا اطلاعات بيشترى در مورد سهراب بدست آورد.
Published 06/20/22