Episodes
رستم و سهراب جنگ آخر را شروع مى كنند.
Published 08/21/22
دوستان عزيز اين قسمت شروع نبرد رستم و سهراب هست. اگر احساس ميكنيد كه روايت اين داستان مناسب سن فرزندتون نيست، براشون پخش نكنيد.
Published 07/20/22
شب قبل از جنگ، رستم به صورت پنهانى وارد سپاه تورانيان مى شود تا اطلاعات بيشترى در مورد سهراب بدست آورد.
Published 06/20/22
كيكاوس نامه اى براى رستم مى نويسد و در آن براى جنگ با سهراب از او كمك مى خواهد.
Published 05/19/22
سهراب وارد يك قلعه مرزى در دژ سپيد مى شود و با هجير و گردآفريد درگير مى شود. ( بابت تاخير بوجود آمده در پخش اين قسمت عذرخواهى مى كنم.)
Published 04/27/22
رستم براى پيدا كردن رخش وارد شهر سمنگان مى شود و براى اولين بار تهمينه را مى بيند.
Published 03/21/22
در اين قسمت رستم و تعدادى از پهلوانان ايرانى وارد شكارگاه افراسياب مى شوند.
Published 02/19/22
در اين قسمت كيكاوس تصميم ميگيرد كه به آسمان برود.
Published 01/19/22
در اين قسمت رستم دوباره به كمك كيكاوس مى رود.
Published 12/20/21
كيكاوس تصميم ميگيرد به مناطق جديدى حمله كند كه يكى از اين مناطق به نام هاماوران است كه ماجراهاى جديدى در آن اتفاق مى افتد.
Published 11/21/21
در اين قسمت آخرين جنگ بين سپاه ايران و مازندران به همراه ماجراهايى اتفاق مى افتد.
Published 10/21/21
در اين قسمت، رستم خان هفتم رو با موفقيت مى گذراند و كيكاوس تصميم مى گيرد نامه اى براى شاه مازندران بفرستد.
Published 09/20/21
در اين قسمت رستم از خان پنجم و ششم هم با موفقيت عبور ميكند.
Published 08/19/21
شروع مسير سخت و پر ماجراى رستم به سمت مازندران
Published 07/20/21
كيكاوس تصميم مى گيرد به مازندران حمله كند و زال هم نمى تواند او را از اين تصميم منصرف كند.
Published 06/01/21
تورانيان مجبور به عقب نشينى مى شوند و تصميم مى گيرند با ايران صلح كنند.
Published 05/03/21
در اين قسمت افراسياب دوباره به ايران حمله مى كند و با رستم رو به رو مى شود.
Published 04/06/21
اغريرث در اين قسمت به اسيران ايرانى كمك مى كند و همين كار باعث اتفاق بدى در ادامه ى ماجرا ميشود. ( در اين قسمت بايد به يك نكته اشاره كنم در مورد تلفظ اغريرث، اين اسم به نظر ميرسه در فارسى قديم با سه تلفظ " ث، ت، د " استفاده ميشده و اگر بين دوستان شنونده كسى اطلاع بيشترى در مورد اين موضوع دارند ،خوشحال ميشم كه در اختيار بقيه قرار بدن.)
Published 03/10/21
در اين قسمت افراسياب نوذر را اسير مى كنند و چند جنگ بين سپاه ايران و توران اتفاق مى افتد.
Published 01/14/21
بعد از فوت پادشاه منوچهر سپاه تورانيان به فرماندهى افراسياب به ايران حمله مى كنند.
Published 12/25/20
در اين قسمت يكى از قهرمان هاى اصلى شاهنامه به نام رستم متولد مى شود.
Published 11/18/20
آشنايى زال و رودابه و مخالف هاى سام و منوچهر
Published 09/02/20
منوچهر به پادشاهى ميرسه و يكى از پهلوانان سپاه منوچهر به نام سام فرزندى بدنيا مياره ...
Published 07/02/20
در اين قسمت منوچهر به نبرد با سلم و طور ميرود
Published 05/23/20