نظر
کاش داستان ها یک کم با لحن و احساس و فراز و فرود بیشتری خونده می شدن ولی هنوز هم عالیه ممنون که سعی می کنین بچه ها رو با فرهنگ و ادبیات ایران و شاهنامه آشنا کنین
آیرین via Apple Podcasts · United States of America · 02/01/22
More reviews of داستان هاى شاهنامه براى نوجوانان
ا
عالی ....من و داداشم با اشتیاق دنبال میکنیم
mahtab. via Apple Podcasts · United States of America · 05/10/21
من خیلی دوست داشتم و با پدرم گوش می دهم لطفا زود تر بگذارید لطفا یک روز درمیون
من عاشقشم via Apple Podcasts · United States of America · 05/26/22
تن صدا هیجان نداره ولی کار خوبی هست
mitsSep via Apple Podcasts · United States of America · 01/24/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »