GOFIN: Podatki, Księgowość, Prawo pracy
Listen now
More Episodes
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca nie musi kierować pracownika ponownie zatrudnianego na wstępne badania lekarskie. W okresie zagrożenia epidemicznego, na mocy specustawy, zostały one częściowo zmienione. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more...
Published 09/22/22
Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne, w tym w drodze darowizny, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. W przypadku gdy wartość ta nie została określona, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego...
Published 09/19/22
Dostawa niezabudowanych działek budowlanych podlega – co do zasady - opodatkowaniu 23% stawką VAT. W przypadkach ściśle wskazanych w ustawie lub przepisach wykonawczych transakcja ta może być zwolniona z VAT. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/12/22