Episodes
EP. 1200 พนักงานกลัว และต่อต้าน การทำ Generative AI มาใช้ ควรทำอย่างไรดี by Prakal Pantapalangkura
Published 07/12/24
Published 07/12/24
EP. 1199 ถ้าจะเอา Generative AI มาใช้กับการทำงานในบริษัท ควรเริ่มต้นอย่างไรดี by Prakal Pantapalangkura
Published 07/11/24
EP. 1198 มีระบบ HR ทุกอย่าง แต่ทำไมเหมือนไม่มีระบบอะไรเลย by Prakal Pantapalangkura
Published 07/10/24
EP. 1197 5 คุณลักษณะสำคัญของคนที่รับมือกับความเครียดได้ดี by Prakal Pantapalangkura
Published 07/09/24
EP. 1196 Software ด้าน HR ถ้าจะใช้อย่างได้ผล เราต้องมีระบบ HR ที่ชัดเจนก่อน by Prakal Pantapalangkura
Published 07/08/24
EP. 1195 แนวโน้มสวัสดิการพนักงานในยุคปัจจุบัน มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง by Prakal Pantapalangkura
Published 07/05/24
EP. 1194 คุณเป็นผู้จัดการที่มีความลำเอียง ใช่หรือไม่ by Prakal Pantapalangkura
Published 07/03/24
EP. 1193 สาเหตุที่ทำให้ระบบ Feedback เกิดยากในองค์กร และแนวทางแก้ไข by Prakal Pantapalangkura
Published 07/02/24
EP. 1192 ระบบบริหารผลงาน ไม่เท่ากับ ระบบประเมินผลงาน ใช้แทนกันไม่ได้ทั้งหมด by Prakal Pantapalangkura
Published 07/01/24
EP. 1191 การใช้ AI ในที่ทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเหงา และสุขภาพแย่ลง by Prakal Pantapalangkura
Published 06/27/24
EP. 1190 เพิ่มความสุขในการทำงานให้พนักงาน ด้วย Generative AI by Prakal Pantapalangkura
Published 06/26/24
EP. 1189 การนำ AI มาใช้ในการจัดการค่าตอบแทน เป็นโอกาส หรือ ภัยคุกคาม by Prakal Pantapalangkura
Published 06/24/24
EP. 1188 เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้จัดการทุกระดับ by Prakal Pantapalangkura
Published 06/20/24
EP. 1187 ผู้จัดการที่เป็นพิษ พิษภัยต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน by Prakal Pantapalangkura
Published 06/19/24
EP. 1186 ลักษณะของพนักงานที่เป็นพิษต่อองค์กร และแนวทางในการจัดการ by Prakal Pantapalangkura
Published 06/18/24
EP. 1185 ชีวิตดี งานเยี่ยม แนวทางสร้างสมดุล ชีวิตส่วนตัว และการทำงาน เพื่อความสุขในที่ทำงานยุคใหม่ by Prakal Pantapalangkura
Published 06/17/24
EP. 1184 เทคนิดง่าย ๆ ถ้าอยากเป็นผู้จัดการที่ได้ใจลูกน้อง by Prakal Pantapalangkura
Published 06/13/24
EP. 1183 การแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานให้พนักงาน ด้วยบทบาทของการเป็นผู้จัดการที่ดี by Prakal Pantapalangkura
Published 06/12/24
EP. 1182 องค์ประกอบและสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงาน ที่ไม่ควรมองข้าม by Prakal Pantapalangkura
Published 06/11/24
EP. 1181 คุณสมบัติ 8 ประการ ของสุดยอดผู้นำ by Prakal Pantapalangkura
Published 06/10/24
EP. 1180 ค่าตอบแทนผันแปร (Variable Pay) เคล็ดลับดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากร by Prakal Pantapalangkura
Published 06/06/24
EP. 1179 Think Total Rewards กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนแบบครบวงจร by Prakal Pantapalangkura
Published 06/05/24
EP. 1178 เทคนิคในการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม ในสายตาของพนักงาน by Prakal Pantapalangkura
Published 06/04/24
EP. 1177 Pay Equity ประเด็นที่ต้องดูแลให้ดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน by Prakal Pantapalangkura
Published 05/31/24