Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Atheist Republic
جمهوری بیخدایان
پادکست گفتاورد های جمهوری بیخدایان ما هر هفته شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران، برنامه ی زنده در یوتیوب و فیس بوک، با هدف تمرکز بر اخبار و رویدادهای آتئیست های فارس زبان در ایران، افغانستان و تاجیکستان داریم. مهمانان ما از دانشمندان و گرایش های مختلف سیاسی و اعتقادی هستند، هدف ما انعکاس همه ی نظرات است و خود را محدود به جریان و گرایش خاصی نمی کنیم. مهمان برنامه ی ما باشید و به ما مهمانان ارزنده معرفی کنید. Apple Podcast : https://tinyurl.com/Atheistrepublic
Listen now
Recent Episodes
پرسش و پاسخ در باره ی ماهیت فیزیکی خالص حیات منجمله انسانها - دکتر تقی کیمیایی اسدی کانال تلگرام دکتر تفی کیمیایی اسدی https://tinyurl.com/Atheistrepublic اومانیسم و آتئیسم  برای آرمین نوابی پیام صوتی بگذارید https://www.speakpipe.com/AtheistRepublic 🎨 هنر کفرآمیز ما...
Published 10/31/21
Published 10/31/21
جایگزینی بزرگ فرهنگ دینی با فرهنگ مدرن در نزد ایرانیان - جلال ایجادی https://tinyurl.com/Atheistrepublic اومانیسم و آتئیسم  برای آرمین نوابی پیام صوتی بگذارید https://www.speakpipe.com/AtheistRepublic 🎨 هنر کفرآمیز ما https://www.blasphemousart.com 💖 در پاتريون از ما حمایت کنید...
Published 10/24/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »