Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Sabi
Lok Katha
बिभिन रोचक लोक तथा दन्ते कथाहरु सुन्न मनपरौनु हुने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तै रोचक लोक कथाहरुको लागी यो च्यानललाई Subscribe गर्न नबिर्सेंनु होला । यदी कथा मन पर्‍यो भने share पनि गरनु होला । लोककथाहरुको स्वरुप सबै ठाउँमा एउटै नहुन पनि सक्छ। कथा सुनौने ब्यक्ती, श्रोव्ता, समुदय, समय तथा परिस्तिथी अनुसार एउटै कथाको स्वरुपमा पनि फरक पर्न जान्छ। लोककथा हाम्रो पुर्खले छोडेर गयको एक अमुल्य सम्पत्ति हो। यस्तो अमुल्य सम्पत्ति हाम्रा भाबी स्न्ततीहरु सम्म पुरौ। यि लोक कथाहरुलाई लोप हुनबाट जोगौ।
Listen now
Recent Episodes
यस्तै रोचक लोक कथाहरुको लागी यो च्यानललाई  Subscribe गर्न नबिर्सेंनु होला । हामीलाई Youtube मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागी तल दिएको लिन्क मा जनसक्नु हुन्छ। https://www.youtube.com/channel/UCW3vJnpEwoqP1oSS34o4DBA यहाँहरु को केहि सल्लाह र सुझाबहरु भए [email protected] मा मेल गर्नु होला।
Published 02/28/23
Published 02/28/23
यस्तै रोचक लोक कथाहरुको लागी यो च्यानललाई  Subscribe गर्न नबिर्सेंनु होला । हामीलाई Youtube मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागी तल दिएको लिन्क मा जनसक्नु हुन्छ। https://www.youtube.com/channel/UCW3vJnpEwoqP1oSS34o4DBA यहाँहरु को केहि सल्लाह र सुझाबहरु भए [email protected] मा मेल गर्नु होला।
Published 02/21/23
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »