Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
MUZAMENYA UKURI
Ni mwitegure, nimwitegure! "Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. (Ibyahishuwe 22:12)
Listen now
Recent Episodes
Niba wajyaga wibaza uko wabona Indirimbo z'ubukwe umva cg wifashishe izi ndirimbo
Published 09/05/22
Published 09/05/22
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »