Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Minh Niệm
Minh Niệm
Radio DÌU CON VÀO ĐỜI do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.
Listen now
Ratings & Reviews
4.9 stars from 145 ratings
Cảm ơn
Con cảm ơn thầy và chương trình vì những thông điệp đầy ý nghĩa!
Vương Uy 210 via Apple Podcasts · Taiwan · 05/27/22
Cách giảng của thầy gần gũi nên dễ hiểu. Thầy không thiên về me^ tín dị đoan ,không ki thi giới tính và cũng không nói về chính trị, chỉ phân tích về tâm lý .
thich nguyen uyen via Apple Podcasts · France · 08/02/21
Very meaningful podcasts
This podcast by Zen Master Minh Niem is really helpful. I feel comfortable and peaceful when listening. The postcast also includes some useful lessons for meditation. Thank you so much, Sir.
tomngn via Apple Podcasts · New Zealand · 05/20/21
Recent Episodes
Với con cái, cha mẹ nên buông tay?
Published 09/28/22
Đừng sống thay cuộc đời con
Published 09/28/22
Đã đến lúc buông tay con ra
Published 09/28/22
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »