Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Näravårdpodden
en podcast från SKR
Välkommen till SKR:s Nära vård podcast. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.
Listen now
Ratings & Reviews
3.3 stars from 6 ratings
Recent Episodes
’Trygghet och tillgängligt när jag behöver det’ Ett samtal med Elisabeth Abrahamsson, vårdsamordnare Region Örebro Län och Susanne Steen, projektledare kontinuitet och fasta vårdkontakter SKR. De talar om vikten av goda relationer och samordning som skapar trygghet och ett bättre stöd för...
Published 12/04/21
”Det handlar om att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver finnas i samma bilar och under samma tak!” Samsjuklighetsutredningen har överlämnat förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet. Utredare Anders Printz samtalar med Lisbeth Löpare Johansson om...
Published 11/27/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »