Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
PersianBMS
Paragraph | پادکست پاراگراف
در هر قسمت از پاراگراف خیلی کوتاه در مورد موضوع روز بولتن صحبت می‌شود. پاراگراف دریچه‌ای است برای ورود به موضوع روز بولتن.
Listen now
Recent Episodes
قصد ندارم مسخره کنم، فقط می‌خواهم بگویم این اتفاقی است که در چنین حکومت‌هایی رخ می‌دهد. همان‌هایی که به برابری اعتقاد دارند اما به عدالت نه.
Published 07/29/21
حالا شاید کسی یادش نیاید که اولین مردی که گریه کرد و احساساتش را بروز داد و خالی شد چه کسی بود، اما هربار وقتی می‌بیند مردی حسش را بیرون می‌ریزد، می‌خندد. این را می‌دانم.
Published 07/22/21
ولی من می‌گویم پیروزی بعد از بحران یک‌باره از در تو نمی‌آید. بیشتر شبیه این است که پیروزی، می‌خواهد پایش را از لای در بیاورد تو، اما در با تمام شدت می‌خورد بهش.
Published 07/15/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »