Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
曾文誠 & 梁功斌
台北市立棒球場
感謝 640 位支持參與募資的聽眾朋友們,讓《台北市立棒球場》第四季成真! 總募資金額突破一百萬!https://www.zeczec.com/projects/tmbs-s4 兩個加起來超過 120 歲的大叔,能跟上時代,製作自己的 podcast,覺得很幸運。 新平台但聊的卻是舊故事,第一季只有曾公和梁 sir,兩個中職成立前的老員工,分享所知道的中華職棒點滴,希望為台灣棒球史留下一些有聲回憶。第二季開始我們邀請當年一起參與歷史的球隊人員、聯盟職員、明星球員和媒體朋友,來和球迷們回憶當年,聊聊許多你可能已經知道的事情,還有更多你不知道的秘辛。 📬 工商合作 & 聽眾信箱 [email protected] -- Hosting provided by SoundOn
Listen now
Ratings & Reviews
4.9 stars from 1,226 ratings
龍魂不滅
終於等到黃平洋,好興奮!
Jimmy Jhong via Apple Podcasts · Taiwan · 05/31/23
第四季也好棒
這季除了精彩的棒球故事之外,還多了學台語單元,曾公真是太有心了,也感謝梁sir曾公跟亞當持續產出這麼棒的節目👍
shoshueric via Apple Podcasts · Taiwan · 05/30/23
兒時偶像
小時候很喜歡黃平洋,在立德棒球場看戴臂圈500k真的很帥,但聽他訪談的內容感覺他當總教練應該會被現在的鄉民說他是殺豬公
Banana0908 via Apple Podcasts · Taiwan · 05/30/23
Recent Episodes
「元年沒有拿下冠軍是一輩子的遺憾。」 這集我們邀請到「鯊魚」鄭幸生,分享他從台東開始接觸棒球,到宜寧中學與味全棒球隊,再到文化大學的種種過往,其中文化和輔大的「21 局大戰」令他印象深刻,到底當年莊勝雄和黃廣琪有多神?「鯊魚」的綽號又是怎麼來的?還有當年他從中華職棒元年開幕戰樹立連 21 場安打的「鯊魚障礙」,中間經歷過哪些驚險時刻?這一集由鯊魚親口告訴你! ♥︎ 感謝 640 位支持參與募資的聽眾朋友們,讓《台北市立棒球場》第四季成真! ✍︎ 敬請五星留言評價及分享,也歡迎來信分享你的聽後心得 [email protected]
Published 06/01/23
Published 05/29/23
請搭配 S4E2 服用。 本集詞彙: 細漢 sè-hàn 細漢煩惱伊袂大,大漢煩惱伊袂娶 Sè-hàn huân-ló i bē tuā, tuā-hàn huân-ló i bē tshuā. 細漢偷挽匏,大漢偷牽牛 Sè-hàn thau bán pû, tuā-hàn thau khan gû. 人若衰,種匏仔生菜瓜 Lâng nā sue, tsìng pû-á senn tshài-kue. 躼跤 lò-kha 𠕇的 (硬式)tīng--ê 軟的(軟式) nńg--ê 鋁棒 a-lú-mih 柴棍仔 tshâ-kùn-á 相對性 siong-tuì-sìng 鬧熱...
Published 05/29/23
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »