Episodes
Na jaře roku 1945 se na Krymu ve městě Jaltě sešli tři vrcholní státníci a představitelé protihitlerovské koalice. Setkání Spojenců navazovalo na setkání v Teheránu. A téma? Jak porazit nacismus a postupovat v době míru.
Published 07/27/20
Naděje, radost, úleva z nově nabyté svobody. Právě takové byly dny po skončení 2. světové války. Lidé se radovali, ale právě poválečná svoboda je jeden z mýtů soudobé historie.
Published 07/20/20
S datem konce 2. světové války byly tak trochu problémy. Řadu desetiletí jsme slavili 9. květen, posléze se Dnem osvobození stal 8. květen. Proč? Souviselo to s tím, kdo bude považovaný za osvoboditele.
Published 07/13/20
Dostojevskij Západu, i tak bývá označovaný britský spisovatel Graham Greene (1904–1991). Výjimečná osobnost, a to nejen v literárním světě. Dvakrát nějakou dobu žil i v Československu, vždy si ale vybral přelomové okamžiky naší země. 
Published 06/29/20
Film Vyšší shlédly od premiéry v roce 1960 miliony diváků. Klíčová věta, kdy vyučující profesor na gymnáziu konstatuje, že „vražda na tyranu není zločinem“, je poselství.
Published 06/25/20
Published 04/27/20
Kolik cti, tolik hany, říká staré anglické přísloví. A obzvláště se to týká těch, kteří jdou leckdy proti proudu. Takovým člověkem byl i lékař František Kriegel. Názory na něj se různí, ale jistě se shodnou v tom, že zanechal nesmazatelnou stopu v naší nedávné minulosti.
Published 04/13/20
Obnova státu a jeho nové uspořádání, právě to bylo kodifikováno v Košickém vládním programu. Přijat byl nově ustanovenou vládou počátkem dubna roku 1945 a dominantní roli při jeho přijetí měli komunisté. Už to naznačovalo, jaké by mělo být obnovené Československo…
Published 04/06/20
V listopadu roku 1916 umírá po 68leté vládě stařičký mocnář František Josef I. a nastupuje na trůn císař Karel I. (1887–1922). Ovšem jak jeho předchůdce před svým skonem řekl: „Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších.“
Published 03/30/20
Pražské jaro bylo obdobím nadějí, že opravdu může existovat socialismus s lidskou tváří. I tento pojem naznačuje, jak nelidské bylo období let předcházejících. Železná opona, cenzura, totalitní praktiky státu, lidé perzekvovaní, šikanovaní a v kriminálech. Politicky vykonstruované procesy provázely celé období od roku 1948…
Published 03/23/20
Filmový režisér Otakar Vávra natočil za šedesátiletou filmovou dráhu 49 celovečerních filmů a jedním z dominujících témat byla historie. Každoročně se na televizních obrazovkách objevují filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, které jsou souhrnně nazývány husitskou trilogií. 
Published 03/16/20
Zřejmě není nikdo, kdo by neslyšel o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Ale existoval ještě jeden atentát proti vysoce postavenému nacistovi, o kterém se takřka nic neví. Dokonce měl být i zapomenut.
Published 03/09/20
Do 30. let vstoupil svět v mimořádně tíživých podmínkách, které souvisely s velkou hospodářskou krizí. Toho dokázali bravurně využít nacisté v sousedním Německu, kteří poukazovali nejen na zátěž splácení německých reparací, ale i na potupné postavení Německa v rámci geopolitických vztahů a bídu obyvatel státu. Svět se pomalu blížil k dalšímu válečnému střetnutí. Obavy demokratického Československa narůstaly a bylo třeba na ně reagovat.
Published 03/02/20
Co se vlastně stalo 25. února 1948? Už jen pojmenování tehdejších událostí není zcela jednoduché. Někteří konstatují, že to byl puč, jiní mluví o převratu, násilném převzetí moci nebo o řešení tehdejší politické krize.
Published 02/24/20
Příjmení Masaryk po celá desetiletí vzbuzovalo úctu, respekt i naději. Bylo spjato především se zakladatelem první Československé republiky, T. G. Masarykem. Ale zdálo se, že část tohoto odlesku přešla i na jeho syna Jana.
Published 02/17/20
Lovec nacistů nebo Osamělý vlk, i tak bývá nazýván Simon Wiesenthal (1908–2005).  Žid pocházející z Haliče prožil čtyři roky v celkem 12 koncentračních táborech a celý svůj život zasvětil hledání nacistických zločinců.
Published 02/10/20
Milan Kundera je jméno světově proslulého spisovatele pocházejícího z Československa. Od poloviny 70. let žije ve Francii, poté co byl zbaven možnosti literárně působit ve znormalizovaném státě.
Published 02/03/20
Téměř čtyři století byly země Koruny české součástí mnohonárodnostního soustátí rakouského, kde vládla dynastie Habsburků.
Published 01/27/20
19. století je stoletím nejen národního obrození. Vznikla tehdy řada kulturních, vědeckých institucí, které považujeme za základní kameny naší identity.
Published 01/20/20
O úmrtí pětadevadesátiletého Herberta Loma – bylo to v roce 2012 – informovala média po celém světě. Byl jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších herců vůbec.
Published 01/13/20
Velkou osobností prvorepublikového období byl Ladislav Feierabend, nazývaný také „gentleman pohnuté doby“. Měl za sebou úspěšnou životní dráhu ve službách československého zemědělství a patřil k agrárníkům. Na svém kontě má dva dramatické útěky z Československa: v roce 1940 a 1948, utíkal před nacisty i komunisty. Třetinu svého života prožil v exilu. Po dlouhá desetiletí byl nálepkován jako spolupracovník nacistů a přítel „kata českého národa“ K. H. Franka.  
Published 01/06/20
Zabití říšského protektora Reinharda Heydricha je významnou událostí z období druhé světové války, ke které se často vracíme. Provází naše dějiny po další desetiletí až do současnosti. Pomsta nacistů, která byla sledem hrůzných činů, pak vedla i k diskuzím, zda to celé mělo smysl.
Published 12/23/19
Dne 29. prosince 1989 byl zvolen prezident Československé socialistické republiky. Stal se jím Václav Havel, který byl ještě před krátkým časem politickým vězněm. V daném zvolení byla i jistá ironie: nekomunista, nestraník a velký oponent komunistického režimu byl zvolen parlamentem, který byl původně parlamentem komunistickým, byť jistá část poslanců byla nahrazena v procesu kooptace.
Published 12/16/19
Herečka Lída Baarová proslula nejen svým hereckým uměním, krásou a šarmem, ale také svým vztahem s Josephem Goebbelsem. Ostatně nejen tento vztah, ale také její herecká dráha v Německu ji dovedly po konci druhé světové války až do vazby, kde strávila více než 1,5 roku. Vyšetřována byla pro údajnou kolaboraci, nálepka, která se už jen těžko z dotyčné stírá.
Published 12/09/19
Být synem proslulého a úspěšného císaře Karla IV., to není jen tak. V tak obtížné pozici se ocitl nejstarší syn tohoto panovníka Václav IV. a aby toho nebylo málo, byl od útlého dětství otcem protěžován a na panovnickou roli připravován. Možná až příliš usilovně…
Published 12/02/19