Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Amir Khadem
Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
پادکست برای دوستداران مبتدی شاهنامه
Listen now
Ratings & Reviews
4.8 stars from 3,046 ratings
ماندگار ترین اقدام فرهنگی پارسی در فضای دبجیتال می باشد برعکس انکه هرچه از فردوسی می دیدیم پرده خوانی بود که هیچ ربطی بین گفتمان انها و بیان شیوا شما نیست بسیار پند واندرز دارد که هزار سال قدمت وتا هزاران سال دیگر برجا می باشد . یادگاری بزرگی بجا گذاشتی از خود ایوال مرد بزرگ
فردوسی خوانی via Apple Podcasts · United States of America · 12/04/22
بسیار شنیدنی
خوانش عالی با توضیحات بجا و کافی، سپاس فراوان
abozrg via Apple Podcasts · United States of America · 10/26/22
بسیار شنیدنی
پادکست فوق العاده شنیدنی. توضیحات بسیار کامل و به جا و صدای ایشون هم بسی دلنشین
baharbbbbb via Apple Podcasts · United States of America · 09/30/22
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »