Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Amir Khadem
Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
پادکست برای دوستداران مبتدی شاهنامه
Listen now
Ratings & Reviews
4.8 stars from 2,878 ratings
از اینکه پشتکار و همت بلند داشتید جای سپاسگزاری و قدردانی دارد و اینکه با صداقت و مهارت و دلسوزی این مهم را نیمه کاره رها نکردید و ادامه می دهید و خستگی را به جان شیرین خریده اید هم ارزش وفوری به همراه دارد که در آینده همیشه ضمیمه این پروژه خواهد ماند با چشم امید به پروژه هایی دیگر از شما
بیدی via Apple Podcasts · Canada · 10/14/21
با درود هزاران سپاس برای مردی که با عشق، حوصله و دانش بسیار یکی از متون سخت ادبیات پارسی را برای ایرانیان با صدای دلنشین خود به جای گذاشت. فردوسی پاکزاد تنها شاعری از بزرگان شعر و ادب ایران بود که هرگز شهامت شناخت او را نیافتم و این فرصتی بی بدیل بود که با صدای گرم شما با این گنجینه هویت ایرانی...Read full review »
Khosrow via Apple Podcasts · United States of America · 10/13/21
جناب خادم ! بيش از آن از زحمت شما استفاده كرده ام كه بتوانم بيان كنم. فقط بدانيد براي من و حتما براي بسياري مانند من كار بسيار بزرگي انجام داده ايد و من بي نهايت سپاسگزارم . هميشه آرزو كرده بودم كه شاهنامه را بخوانم و هيچوقت نتوانسته بودم و اميدوار هم نبودم كه بتوانم، تا به كار شما برخوردم و...Read full review »
سرمه via Apple Podcasts · United States of America · 10/10/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »