Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
scb
SCB Podcast
SCB Podcast เรื่องเงินใกล้ๆ ตัว
Listen now
Recent Episodes
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย และภาพรวมตลาดโลกท่ามกลางโควิดระลอกใหม่ มาตรภาครัฐและการฉีดวัคซีนจะส่งผลต่อตลาดการลงทุนอย่างไร? พร้อมแนะกลยุทธ์ปรับพอร์ตเพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดยักษ์ใหญ่ของโลกที่เริ่มฟื้นตัว ทั้งตลาดหุ้นอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น   สนใจลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหุ้นระดับโลก...
Published 04/30/21
ชวนคุยส่องอนาคตธีมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) พร้อมเผย 3 กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
Published 04/08/21
ปูพื้นฐาน รู้จักอนาคตโลกการเงิน Decentralized Finance (DeFi) แตกต่างจากระบบการเงินดั้งเดิมอย่างไร  บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร พร้อมชี้ชัดความน่าสนใจ โอกาส และความเสี่ยงในการลงทุนในสกุลเงิน Cryptocurrency   ร่วมพูดคุยโดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ Technical Lead, Venture Builder...
Published 04/01/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »