Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
scb
SCB Podcast
SCB Podcast เรื่องเงินใกล้ๆ ตัว
Listen now
Recent Episodes
เคลียร์ทุกข้อสงสัยพร้อมอัพเดทข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษียอดฮิต อาทิเช่น กองทุนRMF, SSF, SSFXต่างกันอย่างไร?ถ้าลงทุนในRMFแล้วยังลงทุนในSSFอีกได้มั้ย? อยากลงทุนในRMFแต่กลัวต้องถือยาว...
Published 11/18/20
เคลียร์คำถามในใจนักลงทุน ผลดำเนินการในอดีตสามารถยืนยันผลดำเนินการในอนาคตได้หรือไม่?ทำความรู้จักหลักการ“อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เพื่อคาดการณ์ผลดำเนินการในอนาคตของกองทุน และเรียนรู้แนวคิดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้ใน YOU’RE WEALTH COME PODCAST เอพิโสดนี้
Published 11/18/20
เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจโลก นโยบายภาครัฐ และกลยุทธ์การลงทุนต้อนรับผู้นำคนใหม่สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงเผยกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบแบบครบถ้วนพร้อมให้นักลงทุนปรับใช้ได้จริง
Published 11/11/20
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »