ใจหยุด 24 น.
Listen now
More Episodes
ไม่มีสุขใดเสมอเหมือน - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490219 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
Published 05/05/23
วิธีฝึกใจให้หยุดนิ่ง - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490917 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
Published 05/02/23
งานที่แท้จริงของชีวิต - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490910 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
Published 05/01/23