آلبوم بیست و نهم: اگر ببازم، باز هم برنده‌ام – بخش دوم
Listen now
Description
ماجرای شکل‌گیری و به شهرت رسیدن گروه سوئدی آبا، یعنی موفقترین گروه تاریخ موسیقی پاپ، و داستان ساخت و انتشار دومین آلبوم‌شان، واترلو – بخش دوم The story of making “Waterloo”, the 2nd album of Swedish europop band, ABBA   اسپانسر1: بن مانو وبسایت     اینستاگرم اسپانسر2: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی از پادکست آلبوم حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Original Tracks by: ABBA All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali Album Podcast Website وبسایت پادکست آلبوم Album Podcast Youtube Channel کانال یوتیوب پادکست آلبوم Telegram    Twitter    Instagram  
More Episodes
Published 09/06/22
 مروری بر آلبومهای منتشر شده در نیمه اول سال 2022 – بخش دوم Special Episode 07: Albums from the first half of 2022 that you should listen to. Part II   اسپانسر: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid...
Published 09/06/22
 مروری بر آلبومهای منتشر شده در نیمه اول سال 2022 – بخش اول Special Episode 07: Albums from the first half of 2022 that you should listen to -Part I   اسپانسر: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid...
Published 08/27/22