چَرا در ابرها
Listen now
Description
داستان بیستم: «چَرا در ابرها» داستان و روایت: فرزاد بیان  تدوین و موسیقی: مهرداد چرخاب نقاشی: Michael Sowa
More Episodes
داستان بیست‌وچهارم: «زندگی بستنی» 🍦 داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: سیما درویش موسیقی: Hiroshi Yoshimura  داستان با بیان رو در اینستاگرام دنبال کنید: dastanbabayan
Published 03/23/20
داستان بیست‌وسوم: «سوپ جادویی» 🍲 داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: سیما درویش موسیقی: Hiroshi Yoshimura - GREEN (1986)
Published 03/22/20
داستان بیست‌ودوم: «گل‌های قالی» 🌺 داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: سیما درویش موسیقی: Hiroshi Yoshimura - Pier & Loft
Published 03/21/20