Φλυαρίζειν
Listen now
More Episodes
Κλασσικό Φλυαρίζειν, το ορθόδοξο. Λιιιιγο γκρίνια για το πρόγραμμα που ανεβάζω τις εκπομπές μετά λίγο συζήτηση περί εξεταστικής και τέλος το κουτσομπολιό. Γιατί φλυαρίζειν χωρίς όλα αυτά δεν λεέι
Published 05/31/23
Σκέψεις ενός νέου που ψηφίζει για πρώτη φορά. Ή έστω 13 λεπτά που μιλάω. Όπως το βλέπει ο καθένας.
Published 05/09/23