พ.อ.(พิเศษ)เสนาะ จินตรัตน์ "ตายแล้วฟื้นสองครั้ง"Full Version บรรยาย เมื่อ 6 มกราคม 2531 ก่อนมรณะ 6 เดือน 7 วั
Listen now
Description
พ.อ.(พิเศษ)เสนาะ จินตรัตน์  "ตายแล้วฟื้นสองครั้ง"Full Version  บรรยาย เมื่อ 6 มกราคม 2531 ก่อนมรณะ 6 เดือน 7 วัน ตัวจริงเสียงจริง ที่นี่ครับ https://www.youtube.com/watch?v=Gkd2VIhiPhQ&t=4s
More Episodes
วิดีโอ อธิบายประกอบภาพครับ https://youtu.be/5lOD4TWTHjM โลกไม่ให้ช้ำ  1.เริ่มทำตนให้ดี  2.มีความพร้อมพัฒนา  3.แสวงหาคุณธรรม  4.นำครอบครัวเป็นสุข  5.บำบัดทุกข์...
Published 05/07/20
ความรู้เกิดขึ้นได้เอง เมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ เกิดพร้อมกับความสุข--ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   ***ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ให้วิทยาทานและธรรมทาน***   ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนก็เกิดขึ้นเองเนื่องจากใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิในวันตรัสรู้ธรรม...
Published 05/07/20