Last Year at New Year
Listen now
Description
Episode 8 | Ang daming nangyari noong 2022. Ilan nga sa napag-usapan namin ay ang mga sumusunod. o Name one new thing you tried last year. o Pick three words to describe 2022. o Favorite place you visited last 2022. o Best meal you had on 2022. o Favorite series/movie of 2022. o Most important lesson you learned last year. o Plans/something to look forward on 2023
More Episodes
Episode 20 | Last Episode ng S1 Basta masaya to.
Published 04/19/23
Published 04/19/23
Episode 19 | Summer Vacation • Huling Vacation or outing? Saan? • Baon (pera or pagkain kapag bakasyon) or hindi mawawalang dalhin kapag nagsusummer vacation or outing • Memorable Vacation or outing? • Worst Vacation or outing? • Dream Vacation or outing?
Published 04/12/23