Οικειότητα
Listen now
Description
Μπορεί και να χρειάζεται να έχουμε μια διάδραση γιατί σε επόμενη φάση θα απαγγείλω ποίηση. Μουσικά χαλιά επεισοδίου: Nalyssa Green | Κοκτέϊλ ΙΙ & Moderat | Bad Kingdom  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/petroulasep/message
More Episodes
Βασικές γνώσεις που παρείχε το chat GPT | Μουσικό χαλί Brian Eno | Prophecy Theme (Dune - 1984) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/29/23
Published 05/29/23
Αποστασιοποίηση και η μπλε ωχρή κουκίδα - μουσικό χαλί Hazy | Eternal Space --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/22/23