پادکست فوتبال ۳۶۰ || حماسه‌سازی پیش از قهرمانی در قطر
Listen now
Description
قسمت شصت‌ونهمحماسه‌سازی پیش از قهرمانی در قطر؛ تاوان جشن زودهنگامتمدید قرارداد قلعه‌نویی تا جام جهانی؛ ثبات یا درجا زدن؟افت تیم ملی بعد از بازی‌های بزرگ؛ کمای دست جمعیشروع دوباره جنگ نکونام و خطیر؛ خالص‌سازی در استقلال
More Episodes
قسمت هفتاد و پنجمتصویر ویژه از کاپیتان استقلال؛ هنر بی‌تفاوت‌نبودننفرت و اضطراب به جای لذت و هیجان؛ نبرد ذهن‌های مسمومکمیت زیاد و کیفیت پایین گزارشگران؛ تور خداحافظی جوادبدترین جایگاه ورزشگاه برای بانوان؛ تبعید به نقاط بد آب‌و‌هوا
Published 04/15/24
قسمت هفتاد و سوماصرار قلعه‌نویی به دستاوردسازی در تیم ملی؛ کلاس فلسفه به جای ریاضیدنیای متفاوت تماشاگران ملوان؛ فرهنگ بدون شعارزدگیجنگ داخلی استقلال در مرحله خطرناک؛ وزیر به وزیر نکونام و خطیررفتار متناقض درباره پویول و داویدز؛ منافع و مصالح میلی
Published 04/10/24