پادکست فوتبال ۳۶۰ || اصرار قلعه‌نویی به دستاوردسازی در تیم ملی
Listen now
Description
قسمت هفتاد و سوماصرار قلعه‌نویی به دستاوردسازی در تیم ملی؛ کلاس فلسفه به جای ریاضیدنیای متفاوت تماشاگران ملوان؛ فرهنگ بدون شعارزدگیجنگ داخلی استقلال در مرحله خطرناک؛ وزیر به وزیر نکونام و خطیررفتار متناقض درباره پویول و داویدز؛ منافع و مصالح میلی
More Episodes
قسمت هشتادمتبعات یک پرونده پرحاشیه در رفسنجان؛ تبدیل مس به سکه‌های طلاعلنی شدن بحث خرافات در لیگ برتر؛ طالع شیرین نکو!رکوردهای متناقض سپاهان مورایس؛ ناآشنا با رنگ خاکستریپرسپولیس و استقلال زیر نظر آقازاده‌ها؛ واگذاری درون خانوادگی!
Published 05/17/24
قسمت هفتادو‌نهمخوشحالی عمومی از یک حکم انضباطی؛ ایستادن مقابل توپخانه دشمنقوانین عجیب برای هفته‌های پایانی؛ تقابل خطرناک آزادی بیان و تشویش اذهانتصویرسازی غیرواقعی در فیلم پرویزخان؛ قربانی شدن حقیقت و روایتاز دست دادن مساوی برای رسیدن به پیروزی؛ وسوسه پرهزینه ربیعی و ساکت
Published 05/10/24