پادکست فوتبال ۳۶۰ || هنر بی‌تفاوت نبودن
Listen now
Description
قسمت هفتاد و پنجمتصویر ویژه از کاپیتان استقلال؛ هنر بی‌تفاوت‌نبودننفرت و اضطراب به جای لذت و هیجان؛ نبرد ذهن‌های مسمومکمیت زیاد و کیفیت پایین گزارشگران؛ تور خداحافظی جوادبدترین جایگاه ورزشگاه برای بانوان؛ تبعید به نقاط بد آب‌و‌هوا
More Episodes
قسمت هشتادمتبعات یک پرونده پرحاشیه در رفسنجان؛ تبدیل مس به سکه‌های طلاعلنی شدن بحث خرافات در لیگ برتر؛ طالع شیرین نکو!رکوردهای متناقض سپاهان مورایس؛ ناآشنا با رنگ خاکستریپرسپولیس و استقلال زیر نظر آقازاده‌ها؛ واگذاری درون خانوادگی!
Published 05/17/24
قسمت هفتادو‌نهمخوشحالی عمومی از یک حکم انضباطی؛ ایستادن مقابل توپخانه دشمنقوانین عجیب برای هفته‌های پایانی؛ تقابل خطرناک آزادی بیان و تشویش اذهانتصویرسازی غیرواقعی در فیلم پرویزخان؛ قربانی شدن حقیقت و روایتاز دست دادن مساوی برای رسیدن به پیروزی؛ وسوسه پرهزینه ربیعی و ساکت
Published 05/10/24