پادکست رخ
Listen now
More Episodes
اپیزود شماره هشتاد و نه، اپیزود ویژه سرزمین لبنان شما چه آدم سیاسی باشید چه نه ؛ احتمالا درباره اوضاع سیاسی مبهم لبنان کلی سوال تو ذهنتون هست مثلا این سوال که تو کشور لبنان چرا ارتش این کشور با اسراییل نمیجنگه؛ چرا حزب الله داره میجنگه اصلا چرا حزب الله قدرت نظامی داره، آیا رهبر حزب الله رهبر...
Published 06/08/24
اپیزود شماره هشتاد و هشت، اپیزود ویژه جنگ اعراب و اسراییل در این قسمت قراره بخشی از تاریخ خاورمیانه و به طور مشخص جنگ اعراب و اسراییل رو با هم مرور کنیم تحولات خاورمیانه بدون شک در زندگی تک تک آدم هایی که در این منطقه به دنیا اومدن تاثیرگذار بوده و هست ، پس بنابراین ما باید بدونیم که قبلا چه...
Published 06/01/24
اپیزود شماره هشتاد و هفت، داستان زندگی انورخوجه قسمت دو از دو   لینک حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست رخ    تو این اپیزود داستان زندگی انورخوجه، دیکتاتور آلبانی را روایت کردیم، داستان زندگی دیکتاتوری که با همه دیکتاتورها فرق داشت، چرا؟ اپیزود را گوش کنید متوجه میشوید منابع کتاب انورخوجه مشت سرخ...
Published 05/11/24