Sound Healing / Sound Bath
Listen now
More Episodes
Sitting in the darkness, listen and play. Flow with the different frequencies of nature and Tibetan Singing Bowls
Published 07/04/22
Buổi sáng thức dậy, trước giờ đi làm. Trong giờ nghỉ trưa nơi công sở, bạn đều có thể dành ra 5 phút để thiền với âm thanh của Chuông , lấy lại tỉnh táo và bắt đầu những điều đang chờ bạn hành động.
Published 12/23/21
Begins a new energized day
Published 11/09/21